FAQ

หลักสูตร

หลักสูตรที่หลากหลายของเราถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เราคัดสรรมาแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของเด็ก ๆ