ภาษาจีน

ไม่เพียงแต่ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ประเทศจีนยังเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจของเกือบทุกประเทศ อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังสร้างโอกาสทางธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว ประเทศจีนยังเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ยังรอการสำรวจ

เรามีคลาสเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีไปจนถึงผู้ใหญ่ หลังจากการประเมินผลพื้นฐานซึ่งทำให้เราทราบถึงระดับความสามารถของเด็ก เราจะปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและความสนุกของเกมส์ต่างๆ จะทำให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย