Photoshop

โฟโต้ช็อปเป็นซอฟแวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมงานโฆษณาดิจิตอล ซึ่งถูกใช้ในการจัดการและการแก้ไขภาพถ่าย รวมไปถึงภาพประกอบและภาพวาดแนวดิจิตอลต่าง ๆ

โค้ชของเราจะช่วยสอนเด็ก ๆ ในการใช้ซอฟแวร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พวกเค้าได้สื่อสารผ่านงานศิลปะแนวดิจิตอลได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขภาพถ่าย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การปรับสีและองค์ประกอบของภาพ โดยในการจัดการภาพถ่าย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่นการ ตัดหรือครอบภาพ การ blending และการวาดภาพแมต

ทักษะในการใช้โฟโต้ช็อปมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในงานศิลปะ แต่ยังรวมไปถึงงานกลุ่มอื่นๆ เช่น ภาพยนต์และเกมส์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่สร้างภาพด้วยระบบดิจิตอล อุตสาหกรรมงานโฆษณา เว็บดีไซน์ หรือแม้กระทั่งใช้สร้างจดหมายปะหน้าและจดหมายสมัครงานที่ไม่เหมือนใคร

เมื่อได้รู้ถึงความสำคัญของโฟโต้ช็อปแล้ว เด็ก ๆ จะสามารถบอกได้ว่าภาพถ่ายหรือโฆษณาชิ้นไหนในอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการโฟโต้ช็อปมาแล้ว(=รูปปลอม) ซึ่งจะช่วยป้องกันพวกเค้าจากการถูกชักจูงใจได้