Fortnite

Fortnite เป็นหนึ่งในเกมส์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยผู้เล่นจะกระโดดเข้ามาอยู่ในแผนที่กับคนผู้เล่นคนอื่น ๆ อีก 99 คน และเป้าหมายคือผู้เล่นที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะ ในขณะที่แผนที่จะมีการบีบเข้ามาเรื่อย ๆ

ระหว่างที่กำลังเล่นเกมส์ Fortnite ภายใต้คำแนะนำของโค้ชเราอยู่นั้น เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในเกมส์เพื่อให้ชนะ ผู้เล่นจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะแผนที่จะบีบเข้ามาเรื่อย ๆและจะมีการเดินทางบนแผนที่แบบสุ่ม พวกเขาจะต้องสะสมวัสดุต่าง ๆ เพื่อเอาไว้สร้างเครื่องมือป้องกัน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องว่าจะโจมตีหรือป้องกันตัว ในขณะที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการออกแบบป้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ระหว่างการเคลื่อนข้ามแผนที่ เด็ก ๆ จะได้ใช้ประโยชน์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ไปด้วย เช่น ภูเขา หลุมและพันธุ์พืชต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจของเด็ก ๆ และทำให้มีการตอบสนองกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นพวกเค้าจึงต้องรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบด้าน และพัฒนาทักษะการประมาณงานของมือและตาไปพร้อม ๆ กัน

เกมส์ Fortnite จะสนุกขึ้นถ้าเด็ก ๆ เล่นเกมส์นี้ร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี