วิชาคณิตศาสตร์

มาเปิดโลกมหัศจรรย์ของตัวเลขกัน! จากกิจกรรมสุดสนุกทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงนักเรียนอายุมากกว่าซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวสอบ—เรานำเสนอบทเรียนการศึกษาที่สนุกสำหรับคนทุกวัย

โค้ชของเราจะสร้างสรรค์โปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการ โดยที่โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็ก ๆ แต่ละคน

ระหว่างที่กำลังศึกษาวิชาคณิตศาสตร์อยู่นั้น ลูกๆ ของคุณไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์อย่างการแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์ นอกจากนั้นพวกเขายังจะได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกอย่างแม่นยำและการอ่านอย่างรอบคอบอีกด้วย